தயாரிப்புகள்

உள்ளே_பேனர்

தற்காலிக மாடுலர் வீடு

எஃகு கட்டமைப்பு கட்டுமானம், முழுமையான கூரை மற்றும் தரையை ஒருங்கிணைக்கும் புதிய கட்டிட அமைப்பு, வெப்ப காப்பு, நீர் மற்றும் மின்சாரம், தீ பாதுகாப்பு, ஒலி காப்பு, ஆற்றல் சேமிப்பு மற்றும் உள்துறை அலங்காரம்.அனைத்து தயாரிப்புகளும் டெலிவரிக்கு முன் முழுமையாக தயாரிக்கப்பட்டு 2 மணி நேரத்திற்குள் நிறுவப்படும்.இது 10-20 ஆண்டுகள் பயன்படுத்தப்படலாம் மற்றும் 1-3 மாடிகள் சுமை கொண்டது.இது கட்டுமான தளங்கள், முகாம்கள், அவசரகால மீட்பு, தீயணைப்பு நிலையங்கள், பொது கழிப்பறைகள், தற்காலிக குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற தற்காலிக கட்டிடங்களில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.